İnsanlık için doğru seçim

İnsanlık kendisini dünyaya gönderenin klavuzluğunun dışında mutluluk, huzur ve kurtuluş çareleri arıyor. 

Bu durumda şüphesiz ki bulamayacak aradığını.

Hoca Nasreddin birgün karanlıkta bir eşyasını kaybeder.Onu bulmak için dışarıda aydınlığa çıkar.

Çünkü Yaratıcımızın koyduğu sünnet (yasa) değişmez.

13.28 – onlar ki, inanmışlar ve Allah’ı anmakla kalpleri huzur ve doyum bulmuştur; çünkü bilin ki, kalpler gerçekten de ancak Allah’ı anarak huzura erişir.

Reklam

Kur’an ayı Ramazan

Ramazan ayı, içinde insanlara doğru yolu gösteren, doğru ile yanlışı birbirinden ayırıp açıklayan, bir rehber olmak üzere Kur’an’ın indirildiği aydır. Sizden kim o aya erişirse oruç tutsun. (Bakara 2:185)

Ramazan deyince akla oruç geliyor. Ancak Yüce Allah bize bu ayda göndermeye başladığı Kur’an’a işaret ediyor. Orucu Yaratıcımıza şükrün gereği Kur’an’ı unutmadan tutmam gerektiğini düşünüyorum.

Biz Kur´an´dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt alan? (Kamer 54:17)

O zaman haydi bu Ramazan bir başlangıç olsun. Rabbimizin mesajını okuyalım, anlayalım, düşünelim ve uygulayalım. Ölümden önceki ve sonraki hayatımızı O NUR ile aydınlatalım.

Ey uyuyanlar uyumayanları

Ey dinlenenler dinlenmeyenleri 

Ey çalışmayanlar çalışanları

DÜŞÜN

DÜŞÜN ki

Onlar senin için ayaktalar…

Ey uyumayanlar 

Ey dinlenmeyenler 

Ey çalışanlar 

Sizler de işinizi iyi yapın ki

Diğerleri huzur içinde olsun

Kendi nöbetlerine hazır olsunlar

Diğerlerinin, sonrakilerin önünü

AÇSINLAR

Yeni bir güne

Yeni bir başlangıca

Umutla

Sevgiyle

Özenle

Yürüme dileğiyle

Selam ile

UMUT

​Umut müslümanın en önemli yol azığıdır.

Umutlarına kelepçe vurma. Çünkü onları senden başkası karanlığa hapsedemez.

Umutsuzluk tohumları eken vesveseciler onlara kalbimizde yer verirsek başarılı olurlar.

O halde ölüm gelip de pişmanlık ve tevbe kapısı kapanmadan bizi çağıran Rabbimize yönelelim.

Duhâ Suresi
Bismillâhirrahmânirrahîm.

1, 2, 3. Kuşluk vaktine ve sükûna erdiğinde geceye yemin ederim ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. 

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6. O, seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.

Müslüman

“Müslüman olmak, yenilgisiz bir savaşın kahramanı olmak demektir. İnanmak, yapmak, umud etmek, tevhide sahip olanların temel özelliği olmalıdır. Ne var ki, tarihe takılmak, yenilgileri kayıp saymak, görsele kanmak müminin ferasetini yok eder ve batıla hayranlığa götürür.” Ahmet Mercan